Pääset käsiksi lukuihin silloin kun haluat, ilman että sinun tarvitsee vaivata talousjohtajaa.

-Mario Van Gasse, Osakas Forsite
Forsite_testimonial_BrightAnalytics
"BrightAnalytics muodostaa lisäkerroksen nykyisten ohjelmistopakettien päälle."
- Mario Van Gasse, Osakas Forsite

Modules in use

Miten numerot tekevät strategiasta vahvemman

Forsite avustaa yrityksiä muun muassa yrityskaupoissa ja yritysjärjestelyissä sekä rahoitustoiminnassa. Kätevä työkalu lukujen seurantaan ja analysointiin on BrightAnalytics. Se on alusta, joka voidaan ottaa nopeasti käyttöön, jotta asiakkaat voivat helposti luoda tietoa taloudellisista ja operatiivisista tiedoista.

Forsite neuvoo ja avustaa pk-yrityksiä ja monikansallisia yrityksiä strategisissa rahoitusasioissa ja on erikoistunut yritysjärjestelyihin. Asiakkailla on usein voimakkaita kasvutavoitteita, joissa yritysostoilla on tärkeä rooli.

“Jotta kasvu sujuisi jouhevasti ja hallitusti, suosittelemme BrightAnalyticsia. Syy on yksinkertainen: sateenvarjoraportointialustana se poimii ja käsittelee tietoja eri olemassa olevista järjestelmistä. Sinun ei tarvitse odottaa, että tietty ERP- tai kirjanpito-ohjelmisto on otettu käyttöön. Voit helposti kerätä ja tulkita ajantasaisia lukuja eri lähteistä, koko konsernin omistuksista.”

Käytännön näkemyksiä

Forsiten Wim Folens on tuntenut BrightAnalyticsin alusta asti. Hän oli beta-version pilottikäyttäjä. Accentin talousjohtajana hän etsi Excelille tehokkaampaa vaihtoehtoa lukujen läpinäkyvyyden lisäämiseksi ja raporttien laatimiseksi. “BrightAnalyticsin alkulähteet syntyivät käytännössä. Sen näkee edelleen: alusta vastaa johdon tarpeisiin yrityksen koosta tai toimialasta riippumatta.”

Vähemmän aikapaineita

BrightAnalytics ei ole Forsitelle pelkästään raportointi- vaan myös valvontatyökalu. Heti haltuunoton jälkeen se on ihanteellinen ote johdolle. “Esimiehet saavat työkalun, jonka avulla he voivat yhdellä napsautuksella tutkia lukuja itse ja ryhtyä tarvittaessa oikea-aikaisiin toimiin. Heillä on pääsy kaikkiin tietoihin, riippumatta muista. Se tarjoaa hyvän yleiskuvan ja näkymättömän valvonnan. Lisäksi talousosaston työntekijöille aiheutuu välittömästi vähemmän stressiä: aikapaine vaihtaa kirjanpitopakettia tai toiminnanohjausjärjestelmää poistuu.”

Yksinkertaisuus startup-yrityksille ja monikansallisille yrityksille

Wim loi Forsiten yhdessä Mario Van Gassen ja Dries Bossuytin kanssa. Heidän asiakkainaan on keskisuuria ja suuria yrityksiä, mutta myös startup-yrityksiä, jotka ovat vielä hienosäätämässä organisaatiotaan. Mario Van Gasse: “BrightAnalyticsin lisäarvo on sitä suurempi, mitä useampia eri yrityksiä, liiketoimintayksiköitä, tilinpäätöspäiviä ja kirjanpitojärjestelmiä on olemassa. Se yhdistää suuret ja pienet järjestelmät yksiselitteiseen ja yksinkertaiseen raportointiin.”

Yhteensopiva kaikkien ohjelmistojen kanssa

Tapaukset, joissa Forsite esittelee BrightAnalyticsia, ovat moninaisia. Niillä on yksi yhteinen piirre: toteutus on aina nopeaa. Wim Folens: “Juuri siksi, että eri kirjanpitojärjestelmiä ei tarvitse ensin siirtää. BrightAnalytics muodostaa ylimääräisen kerroksen nykyisten ohjelmistopakettien päälle. Se hakee oikeat, ajantasaiset tiedot eri paikoista ja kokoaa ne selkeiksi raporteiksi.”

Rajattomat mahdollisuudet

Mario Van Gasse: “Suurin kohteliaisuus BrightAnalyticsille on se, että asiakkaamme käyttävät alustaa edelleen.” Se, saavatko yritykset siitä kaiken hyödyn irti, riippuu pitkälti panoksesta. “Jos yritys pitää kirjaa kaikesta toimipaikoittain tai sijainneittain ja yksityiskohtaisesti, raportointi- ja vertailumahdollisuudet ovat rajattomat.”

Keskittyminen yritysjärjestelyihin

Forsite haluaa profiloitua tulevina vuosina entistä vahvemmin keskittymällä yritysjärjestelyihin. “BrightAnalyticsista voi olla suurta hyötyä myös kunnianhimoisille asiakkaillemme. Alusta on vahva perusta, jonka varaan he voivat rakentaa, erityisesti täydessä laajentumisvaiheessa oleville yrityksille. Uskomme järjestelmään sataprosenttisesti ja näemme sen hyödyt joka päivä”, Wim ja Mario toteavat lopuksi.

logo flower

BrightAnalyticsin hyödyt Forsiten mukaan

  • Nopeampi reagointi yritysjärjestelyjen tai yksityisten investointien yhteydessä
  • Helppo käyttää ja tulkita
  • Työntekijöihin kohdistuu vähemmän paineita buy & build -prosessissa.
  • Automaattinen yleiskatsaus eri järjestelmien tietoihin

Mietitkö, mitä BrightAnalytics voi tarkoittaa sinulle?