Hyöty on valtava: ei ainoastaan tehokkuuden vaan myös ajallisen investoinnin kannalta.

-Jan De Block, Talous- ja Prosessijohtaja
"Järjestelmä on täysin läpinäkyvä, mikä vahvistaa luottamusta emoaluksen ja toimistojen välillä."
- Jan De Block, Talous- ja Prosessijohtaja

Connectors in use

Modules in use

20 toimistoa, yksi lippu, yksi työkalu

Go4Jobs on välitystoimisto ja valintatoimisto, joka on organisoitu hieman eri tavalla kuin kilpailijansa. Yrityksen 20 paikallistoimistoa hoitavat riippumattomat työvoimanvuokrausyritykset. Ne määrittelevät tietyssä määrin oman toimintansa suunnan, mutta sen holdingyhtiön nimissä, johon ne kuuluvat. Tämä edellyttää tietenkin hyvää seuranta- ja raportointivälinettä.

“Joskus kutsun sateenvarjohallintaamme emoalukseksi ja vuokratyövoimatoimistojamme emoalusta kiertäviksi pikaveneiksi”, aloittaa talous- ja prosessijohtaja Jan De Block. “Ne purjehtivat emoaluksen mukana, mutta voivat jossain määrin määrittää oman kurssinsa. Toisin sanoen: ne hyödyntävät kukin osaa Flanderista ja voivat järjestää kauppapolitiikkansa paikallisesti.” Tämä ei ole osoittautunut ainoastaan taloudellisesti kiinnostavammaksi vuokratyönvälittäjille, vaan se myös varmistaa, että ne ovat enemmän mukana Go4Jobsissa ja sitoutuvat yritykseen pidemmäksi aikaa.” Tämä puolestaan merkitsee vakautta asiakkaitamme kohtaan, mikä on suuri lisäarvo alallamme”, Jan sanoo.

Valtavat ajansäästöt

Jos kaikki Go4Jobsin alukset purjehtivat saman lipun alla, yhteenkuuluvuuden on tietenkin oltava olemassa. Miten he tekevät sen? “Palvelukeskuksessamme koordinoimme kaikkea, mikä liittyy tietotekniikkaan, lainsäädäntöön, kirjanpitoon, markkinointiin, henkilöstöhallintoon ja rahoitukseen. Tähän liittyy paljon seurantaa ja raportointia. Ennen teimme tämän Excelillä, mutta jos yhdessä solussa oli virhe, koko taulukko oli väärässä kaikkine seurauksineen. Siksi valitsimme automaattisen BrightAnalytics-järjestelmän puolitoista vuotta sitten. Jos säädät yhtä parametria, koko järjestelmä mukautuu itsestään. Hyöty on valtava: ei pelkästään tehokkuuden vaan myös aikainvestointien kannalta.”

Enemmän luottamusta

Nykyään holdingyhtiö ja työvoimanvuokrausyritykset seuraavat BrightAnalyticsin talouslukujen lisäksi myös useita tärkeitä toiminnallisia parametreja, jotka työkalu poimii toiminnanohjausjärjestelmästä. “Ajattele esimerkiksi asiakaskohtaista liikevaihtoa, uusien rekisteröintien tai sopimusten määrää, …”. Mitä tahansa haluamme nähdä, on aina olemassa keino saada se näytölle. Tiedot ovat kaikkien saatavilla, mutta jokainen päättää itse, mitä tekee niillä.”

Janin mukaan vuokratyövoiman vuokrausyritykset, joissa väline on vakiinnuttanut asemansa, käyttävät tätä voimavaraakin selvästi hyväkseen. “Olen huomannut tämän kysymysten määrässä, joita saan kuukauden lukujen lähettämisen jälkeen. Lisäksi näen, että he alkavat perehtyä asiaan perusteellisesti. Jos työvoimanvuokrausyritys haluaa esimerkiksi tietää, ketkä ovat asiakkaan viisi tärkeintä vuokratyöntekijää tai kuinka monta ehdokasta on avoinna olevaan työpaikkaan, se on täysin mahdollista. Järjestelmä on täysin läpinäkyvä: he näkevät kaiken yrityksestä. Se puolestaan vahvistaa luottamusta emoyhtiön ja paikallisten toimistojen välillä.”

Tietoa osakkeenomistajille

Sen lisäksi, että työkalua käytetään myös kaikkien maksamattomien ja vanhentuneiden laskujen seurantaan ja niistä käytäviin keskusteluihin palvelukeskuksen ja työvoimanvuokrausyritysten välillä, Go4Jobs on luonut BrightAnalytics-ohjelmassa sateenvarjolistan, joka kartoittaa kokonaisuuden suorituskykyä.

“Kyse on tilapäistyöntekijöille suunnatusta yleiskatsauksesta, jossa he näkevät, missä tilanteessa olemme yrityksenä. Kuinka monta vuokratyöntekijää meillä työskentelee yhteensä? Kuinka monta avointa työpaikkaa ja asiakasta meillä on? Ja mikä on toimistojen budjetti? Tällä tavoin vuokratyövoimaa välittävät yritykset voivat nähdä, missä he ovat tässä pikaveneiden armadassa, ja he voivat arvioida, pärjäävätkö he hyvin. On kuitenkin kätevää tehdä myös osakkeenomistajillemme – jotka tuntevat olevansa hyvin mukana Go4Jobsissa – yleiskatsaus, joka niputtaa olennaiset luvut yhdellä silmäyksellä.”

logo flower

BrightAnalyticsin tarjoamat palvelut Go4Jobsin kautta :

  • Ystävällinen järjestelmä
  • Huolehtii suuresta nopeudesta ja tuulenpitävyydestä
  • Läpinäkyvä koko organisaatiolle
  • Annetaan lyhyt katsaus maanviljelijöille.

Haluatko tietää, mitä BrightAnalytics voi tarjota sinulle?