Turvallisuus ja teknologia.
Bright painopisteet

Me BrightAnalyticsilla ymmärrämme, että tiedot ovat tärkeä osa liiketoimintaasi. Teemme kaikkemme varmistaaksemme, että tiedot ovat turvallisia ja että riskejä vähennetään. Ihmisten, teknologian ja prosessien avulla.

BrightAnalytics on ISO 27001:2022 -sertifioitu.

Mitä on ISO 27001?

ISO 27001 on kansainvälinen standardi tietoturvan hallintaan, se määrittelee parhaat käytännöt tietoturvan hallintajärjestelmälle (ISMS). Se varmistaa, että organisaatioilla on perustettu menetelmiä ja kehys henkilökohtaisten ja arkaluonteisten tietojen suojaamiseksi, riskien tehokkaaksi hallitsemiseksi sekä noudatettavaksi tietosuojasäännösten kanssa.

Miten BrigthAnalytics noudattaa ISO 27001 -standardeja?

BrightAnalyticsissa emme vain täytä ISO 27001:2022 -standardeja, vaan integroimme ne ydinliiketoimintaamme varmistaaksemme korkeimman tason tietoturvaa asiakkaillemme. Näin me sen saavutamme.

BC Certified logo ISO 27001 2022 RVA ENG zwart 1 1

atom-alt

Käytäntöjen kehittäminen ja täytäntöönpano

Turvallisuusohjeemme ovat kattavat ja selkeät, ja niitä noudatetaan organisaatiossamme tiukasti. Tarkistamme ja päivitämme näitä ohjeita säännöllisesti, jotta pystymme vastaamaan tietoturvan jatkuviin muutoksiin ja varmistamaan ISO 27001:2022 – standardien noudattamisen.

atom-alt (2)

Kattava riskienhallinta

Käytämme riskienhallinnassa ennakoivaa lähestymistapaa, jossa tunnistamme, analysoimme ja käsittelemme jatkuvasti mahdollisia turvallisuusuhkia. Tähän sisältyy säännöllinen riskinarviointi ja strategisten toimenpiteiden toteuttaminen tunnistettujen riskien vähentämiseksi.

atom-alt (5)

Työntekijöiden koulutus ja tietoisuus

Koska ymmärrämme, että inhimillisillä tekijöillä on tärkeä rooli tietoturvassa, järjestämme henkilöstöllemme kattavia ja jatkuvia koulutusohjelmia. Näiden ohjelmien tarkoituksena on edistää turvallisuuteen liittyvää tietoisuutta ja varmistaa, että kaikilla tiimin jäsenillä on tiedot ja taidot turvallisuusstandardiemme ylläpitämiseksi.

atom-alt (1)

Pääsynvalvonta

Arkaluonteisten tietojen käyttöä säännellään tiukasti ja valvotaan jatkuvasti. Käytössämme on porrastettu käyttöoikeusmalli, jossa yksittäisillä henkilöillä on pääsy vain heidän tehtävissään tarvittaviin tietoihin. Tätä vahvistetaan käyttämällä monitekijätodennusta ja säännöllistä pääsynvalvontaa.

atom-alt (3)

Häiriötilanteiden torjunta ja toipuminen

Epätodennäköisessä turvallisuusvälikohtauksessa, meillä on valmis vastaussuunnitelma. Suunnitelman avulla voimme reagoida nopeasti ja tehokkaasti ja lieventää mahdollisia seurauksia, minimoida asiakkaillemme mahdollisesti aiheutuvan vahingon ja mahdollistaa nopean paluun normaaliin liiketoimintaan.

atom-alt

Jatkuva seuranta ja auditointi

Turvajärjestelmiämme ja -prosessejamme valvotaan jatkuvasti, ja niitä tarkastetaan säännöllisesti sisäisesti ja ulkoisesti. Tämä auttaa meitä noudattamaan ISO 27001:2022 -standardeja ja tunnistamaan ja ratkaisemaan nopeasti mahdolliset haavoittuvuudet.

hFPpCT0sC 1024x576 1

Tietoturva ja noudattaminen

BrightAnalyticsissa huolehdimme tietojesi korkeimmasta mahdollisesta tietoturvasta ja noudattamisesta pitämällä ne turvallisesti hypermodernissa, samoin ISO 27001 -sertifioidussa, datakeskuksessa Belgiassa. Tämä strateginen valinta tarjoaa vahvan suojan ja optimaalisen yhteyden, samoin kuin myös vastaa Euroopan unionin tiukkaa tietosuojasääntelyä, mukaan lukien GDPR. Sitoutumisemme näihin standardeihin heijastaa lupauksemme luottamuksesta ja läpinäkyvyydestä, ja tarjoaa sinulle mielenrauhaa ja luotettavuutta herkkien tietojesi hallinnassa.

Tietovastuu

Luottamuksenne meihin tietojenne vastuullisessa hallinnassa on meille erittäin tärkeää. ISO 27001 -sertifiointi on osoitus sitoutumisestamme tietoturvaan. Mutta kyse ei ole pelkästään noudattamisesta; kyse on turvallisuuden ja läpinäkyvyyden kulttuurin rakentamisesta organisaatiomme jokaisella tasolla.

Jatkuva parantaminen

Uskomme jatkuvaan parantamiseen. Matkamme ei pääty ISO 27001 -sertifikaatin saavuttamiseen. Olemme sitoutuneet säännölliseen arviointiin ja käytäntöjemme päivittämiseen varmistaaksemme, että pysymme aina edelläkävijöinä tietoturvan alalla.

 

Onko kysyttävää? Älä epäröi ottaa meihin yhteyttä!

Kehittäjämme ja liiketoiminta-analyytikkomme ovat tukenanne.